DONATEURS

Voor de NWS zijn donateurs onmisbaar. U kunt de NWS steunen door een bedrag van 25 Euro (meer mag ook) over te maken op de bankrekening van de Nederlandse Watertoren Stichting IBAN: NL92INGB0006181241 onder vermelding van donateursbijdrage. We houden donateurs op de hoogte van onze activiteiten.

 


De NWS wordt ondersteund door Donatus, specialist in het verzekeren van watertorens en andere bijzondere bouwwerken.