DONATEURS

Voor de NWS zijn donateurs onmisbaar. U kunt de NWS steunen door een bedrag van 25 Euro (meer mag ook) over te maken op de bankrekening van de Nederlandse Watertoren Stichting IBAN: NL92INGB0006181241 onder vermelding van donateursbijdrage. We houden donateurs op de hoogte van onze activiteiten.

 

De NWS wordt verder ondersteund door

Donatus, specialist in het verzekeren van watertorens en andere bijzondere bouwwerken.


NV Waterleiding Maatschappij Limburg, openbare drinkwatervoorziening van Limburg.