Eigenaren voor eigenaren

Jaarlijks organiseert de NWS een eigenarendag. Watertoreneigenaren kunnen daar met elkaar kennismaken en ervaringen uitwisselen met betrekking tot de specifieke aspecten waar de eigenaren mee te maken hebben. Zoals antennesystemen voor de aanbieders van mobiele telefonie, liften, steigers, brandveiligheid, vluchtwegen, vochtproblemen, insectenplagen, WOZ waarde, monumentenzorg, bouwvergunningen (omgevingsvergunning), bestemmingsplanvoorschriften, buren met bezwaren (inkijk), subsidies, contact met de gemeente etc etc, Bent u watertoreneigenaar en geïnteresserd? Dan kunt u zichaanmelden voor het eigenarennetwerk door ons hier een mailtje te sturen.


eigenaren bijeenkomst in Vlaardingen (31 maart 2019)


eigenaren bijeenkomst in Assendelft (8 april 2018)


Eigenaar van de watertoren van Uppel, Job Beijer, informeert andere watertoreneigenaren over zijn toren


watertoreneigenaren op de watertoren van Baarn